Stichting Autisamen

 


Welkom bij stichting Autisamen. Samen autisme, vriendschappen in plaats van isolement!

Update i.v.m. Coronavirus

10-07-20211

Wij volgen de adviezen en maatregelen van de overheid tegen verspreiding van het virus en hebben daarom met het bestuur van Stichting Autisamen besloten om voorlopig nog geen activiteiten te organiseren. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen jullie op de hoogte houden wanneer we weer activiteiten gaan organiseren. 

Wij wensen iedereen alle goeds en hopen jullie op een later tijdstip weer in goede gezondheid te zien. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Voor vragen en/of informatie kunnen jullie ons bereiken via ons mailadres  autisamen@gmail.com

                                          Belangrijke mededeling                                                

Door het coronavirus hebben we sinds maart 2020 geen activiteiten meer kunnen organiseren en we zullen ook voorlopig geen activiteiten plannen, dit wordt waarschijnlijk pas begin 2022. Wij hebben intern binnen stichting Autisamen wel gesprekken gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat we veranderingen door gaan voeren binnen onze stichting. Wij zijn in 2014 gestart met het organiseren van activiteiten en sindsdien zijn er veel stichtingen/organisaties/ bedrijven bijgekomen die zich richten op autisme. Hier zijn wij erg blij mee, wij waren in 2014 best uniek dat we Autisamen hadden opgericht. Het aanbod is veel groter geworden en in alle regio's is nu begeleiding/activiteiten/ sporten. Er zijn in de regio veel activiteiten waar gezinnen aan kunnen deelnemen.

In december 2019 hadden we heel veel activiteiten georganiseerd, veel deelnemende gezinnen en veel organisaties/gemeenten/ gezinnen en bedrijven die contact met ons zochten. Helaas liepen veel gesprekken op niets uit, omdat de kostenverdeling lastig was of de gezinnen hadden andere verwachtingen van stichting Autisamen. We besturen stichting Autisamen allemaal vrijwillig naast onze drukke gezinnen en werk.

Eén van de veranderingen is dat we geen samenwerking meer aangaan met organisaties en bedrijven. We willen zelfstandig activiteiten gaan uitvoeren. Dit deden we al zeer regelmatig, we huurden een zaal af voor een jongerenavond of reserveerden een tafel bij een restaurant. De samenwerking met derden wordt steeds lastiger in verband met de kostenverdeling. Wij zijn afhankelijk van donaties en onze inkomsten zijn de laatste jaren steeds minder geworden. Als we zelfstandig activiteiten organiseren, kunnen we zelf bepalen wanneer, hoe vaak en waar we activiteiten organiseren.

Wij hebben besloten het kleinschaliger aan te gaan pakken. Het is voor ons nu lastig in te schatten hoeveel gezinnen met een activiteit mee willen doen, ook moesten we regelmatig "nee" verkopen, omdat we te veel aanmeldingen hadden.

We breiden niet meer uit en voegen geen gezinnen meer toe aan onze vaste groep van gezinnen. Nieuwe gezinnen kunnen wel meedoen, mits ze al contact hebben met één van de al deelnemende gezinnen. We doen dan ook geen promotie meer voor stichting Autisamen.

We willen heel graag door met stichting Autisamen en dat gaan we zeker weer doen, we missen de contacten erg. We hadden nooit verwacht dat we zo groot zouden worden, we zijn in 2014 gestart met 6 gezinnen en we zijn er enorm trots op dat we zoveel bereikt hebben en we veel gezinnen hebben kunnen helpen. We zien er ook enorm naar uit om de gezinnen weer te zien.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Mirelle, Mirjam en Miranda
 

 

 

 

 Er kunnen foto's of filmopnames worden gemaakt tijdens onze activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan hierop te zien zijn.  Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Indien u bezwaar heeft tegen het maken van beeldmateriaal kunt u dit voorafgaande aan de activiteit kenbaar maken via autisamen@gmail.com

 

Disclaimer 

Informatie op deze site

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Autisamen er naar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment, waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Autisamen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autisamen  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

E-mail
Info